Testen, wie, wat, waar, waarom (Bijscholing)

€ 75,00

Er zijn legio fysieke testen in omloop. Met testen kunnen we de vooruitgang van onze sporters monitoren, mits we de juiste tests gebruiken. Maar welke test gebruik je nu waarvoor? En wat kun je nu met deze gegevens doen?
Tijdens deze bijeenkomst gaan we een aantal tests bespreken en een aantal tests gaan we afnemen op een aantal sporters. De gevonden data gaan we dan verwerken, trekken we conclusies en bekijken we wat de vervolgstappen zijn voor de betreffende sporter(s).

Alle testen die we behandelen, krijgt u in een reader mee. Ook krijgt u een USB-stick waarop alle benodigde Excel bestanden staan. We gaan de volgende tests bespreken en/of afnemen: 

10 Stride Test, 150m Endurance Test, 250m Endurance Test, 30m Acceleration Test, 400m Control Test, 60m Speed Test, Balke VO2-Max test, Cooper VO2-Max test, Flying 30m , test, Harvard Step Test, Leg Strength Test, McCloy Physical Fitness Test, Quadrathlon, Queen’s College Step Test, RAST, Standing Long Jump Test, Bench Press Test, Leg Press Test, Sit-up Test, Sit and Reach Test, Sargent Jump Test, Up the Clock, Sprint Bound Index Test.