Plyometrie voor kinderen


Plyometrische oefeningen zijn dynamische oefeningen dat al jaren wordt gebruikt door topsporters. Dit boek is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van plyometrie, maar dan aangepast aan jongens en meisjes die nog volop in de groei zijn. Werd er eerst gedacht dat plyometrie en krachttraining aan jongeren gevaarlijk en schadelijk voor de ontwikkeling kan zijn, tegenwoordig komt men hiervan terug als gevolg van observaties, wetenschappelijk onderzoek en jarenlang trainerservaring.

Sinds 2000 hebben honderden jonge sporters deelgenomen aan dit programma
binnen de trainingen van team RSH. Zij hebben, bij navraag aansluitend en jaren na de trainingen, allen aangegeven dat zij de plyometrische trainingen als nuttig, plezierig en veilig hebben ervaren.


Geen van hen heeft lichamelijke en/of psychische klachten overgehouden.
Naast mijn eigen ervaringen en studies, heb ik regelmatig de hulp ingeroepen van diverse (kinder)artsen, wetenschappers en (kinder)fysiotherapeuten uit heel Nederland en België om te komen tot dit programma.

Zij hebben zeer kritisch gekeken naar dit programma, hebben suggesties
gedaan voor aanpassingen en hebben het vervolgens ook uitgeprobeerd.


Plyometrie moet niet zomaar worden toegepast en je moet zeker niet de programma’s voor volwassenen toepassen bij kinderen. De sleutel voor een veilig en effectief jeugdprogramma, is het waarderen dat kinderen net zo actief zijn als volwassenen, maar kinderen zijn op andere manieren actief en om andere redenen.