Wij gaan met alle persoonsgegevens op een dusdanige manier om dat het  geheel volgens de AVG-bepalingen en Nederlandse wetgeving gebeurd.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op jouw aanmeldformulier zijn gekomen.

Video analyse en fotografie

Video analyse van de hordetechniek is een zeerwaardevolle toevoeging aan het lesgeven door de trainer.  Onze trainers mogen daarom opnames maken van de technieken van de atleten. Deze opnames mogen nooit of te nimmer worden gepubliceerd buiten de trainingen, in welke vorm dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van de atleet en de betreffende ouder/voogd. Dit houdt in dat er wel door de atleet en trainer samen naar de opnames kan worden gekeken om zo de sterke en zwakke punten in de beweging van de atleet weer te kunnen geven om zo tot een leerontwikkeling te kunnen komen. Het toch publiceren van video of ander beeldmateriaal zonder de schriftelijke toestemming, leidt tot ontslag op staande voet van de betreffende trainer.

Waarom hebben wij jouw persoonsgegevens nodig?

We hebben jouw gegevens nodig voor de verzekering, onze financiële administratie en voor communicatie met de atleten en ouders. Alles zal zorgvuldig en in alle redelijkheid worden gebruikt.

Privacy beleid

Alle persoonsgegevens zullen uiterst zorgvuldig worden behandeld. Onder geen enkele voorwaarde zal deze data met derden worden gedeeld. Jouw trainer zal enkel jouw naam, leeftijd, persoonlijke records en mobiel nummer van je ouder (voor calamiteiten) krijgen. Enkel als er op het aanmeldformulier is opgeschreven dat er zaken spelen die de trainer moet weten (bijv. bijenallergie bij buiten trainingen) zal dit ook worden gedeeld.

Data opslag

De persoonsgegevens zullen bewaard worden zolang jij ingeschreven staat als deelnemer. Daarna worden de gegevens voor 3 jaar bewaard. Dit is geheel in lijn met de AVG-bepalingen.

Jij hebt het recht om te vragen

Jij of je ouders hebt ten alle tijden het recht om inzage in jouw data te krijgen. Neem simpelweg contact op met de organisatie en zij zullen een afspraak met je maken om jou de data te laten zien. Dit is geheel kosteloos. Stuur een email aan info@hordenacademie.nl

Gebruik van mobiel tijdens de trainingen

Er zijn heel weinig situaties wat het gebruik van een mobiel door de atleet tijdens de trainingen legitimeert. Er zijn wel een paar situaties denkbaar waarin de mobiel gebruikt moet worden. Dit overzicht is zeer zeker niet volledig. Overleg altijd met de trainer waarom jij je mobiel bij je hebt. Wat zijn een paar situaties?

An emergency event.

Ongelukken of situaties in de privésfeer kunnen altijd ontstaan. Onze trainers hebben altijd hun mobiel aanstaan en zij hebben hun nummer ook afgegeven aan de atleet en ouders. Zij zijn dan ook altijd bereikbaar.

Opname maken van de eigen horden- of sportbeweging

 

Belangrijk
Aan het begin van de training gaat de mobiel weg en het geluid is uit en trilstand is ook uit. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opbergen van jouw mobiel. De trainers zullen geen mobiel in bewaring nemen.

In alle situaties waarin iemand van mening is dat er onrechtmatig, onrechtvaardig, grensoverschrijdend of beschamend gedrag is vertoont, neem dan direct contact op met de organisatie. Zij zullen op basis van hoor en wederhoor gepaste maatregelen nemen. Iedere deelnemer mag er zijn zoals hij is. En iedere deelnemer moet zich veilig en vrij voelen om deel te kunnen nemen aan de trainingen.