Speels attractieve training (t/m U14)


Kinderen leren anders dan volwassenen. Jij staat anders in de wereld dan zij. Ze zijn speels, nieuwsgierig en ontdekken. Daarom moeten we ze anders opleiden en coachen.

In deze bijscholing leer je op een speelse, aantrekkelijke, uitdagende en stimulerende manier training te geven.

Je leert welke oefenstof en welke leerlijnen (direct en indirect) er zijn, hoe je in de belevingswereld van een kind komt, waardoor de kwaliteit van de training verbetert.

Speelse, aantrekkelijke training wordt in verschillende landen met veel succes toegepast. Sporters blijven langer lid, hebben meer plezier, hebben meer enthousiasme, leren meer en ook de resultaten zijn significant verbeterd

Aan het einde van de training ga je met veel nieuwe kennis, vaardigheden, inzichten en motivatie naar huis.

Voor welke trainers: Alle trainers die hun sporters sneller willen maken, krijgen en behouden.

Hoeveel deelnemers: minimaal 5, maximaal 24 deelnemers (actieve deelname is gewenst, maar niet noodzakelijk)

Datum: 7 mei 2022

Plaats: regio Nijmegen (vanwege de coronamaatregelen kunnen wij pas later zeggen waar precies de bijscholing is)

Kosten: € 50,= (inclusief reader met direct bruikbare oefenstof en theorie)

Of € 400,= als ik naar een vereniging toe kom voor max 25 deelnemers (inclusief reader per deelnemer met direct bruikbare oefenstof en theorie). Stuurt u hierover mij een apart bericht. Daarvoor kunt u hier klikken.

Aanmeldprocedure: U kunt ten allen tijde via het contactformulier uw inschrijving annuleren. U krijgt dan het inschrijfgeld teruggestort. 
Na afloop van de cursus worden alle prive gegevens verwijderd en deze gegevens worden nooit doorgespeeld aan derden.