Handleiding Sprong Training (Boek)

€ 17,50

Van getalenteerde jonge mensen tot topsporters; wij hebben waarschijnlijk alle bewegingsfouten en krachttekorten wel voorbij zien komen. 

Maar wat bij alle sporters slecht was, was het vermogen om veilige landingen te maken, zowel bij sprongen als bij gewoon hardlopen. Het contact met de grond was bijna altijd instabiel, zwak of simpelweg verkeerd.

Er wordt altijd getraind om hoger te komen, maar nooit getraind op goed landen. In plaats van zorgen te maken over de absorptie van de landing, hebben we (de trainers) ons zorgen gemaakt om de productie van de sprongkracht. In plaats van ons zorgen te maken over de finish, zijn we te vaak bezig geweest met de start. We hebben altijd aan symptoombestrijding gedaan in plaats van de oorzaak aan te pakken.


Terwijl wij continu er naar streven om de algehele fitheid van de sporter te verbeteren, door holistisch te denken over coaching, kracht, snelheid, conditie en vaardigheden, staan we te weinig stil bij onze corebusiness.


We kunnen wel allerlei oefeningen doen en betere waardes scoren, maar heeft dit wel invloed op het sportveld?


Wij willen dat jouw sporter leert om de juiste lichaamshouding vast te houden, in elke omgeving en onder elke omstandigheden. Alleen dan is de kans op risico’s het kleinst en de sportresultaten het grootst.


Sport is complex, chaotisch. Er komen vele krachten op het lichaam, vanuit verschillende richtingen. Het maakt niet uit hoe sterk je bent, als je niet de juiste coördinatie hebt, raak je geblesseerd. Door iedere keer weer de bewegingen te analyseren en aanpassingen te maken, volgens onze methode uit dit boekje, kun je het gat tussen krachtlevering en blessurepreventie dichten. Wij hebben rekening gehouden met wat elke coach meemaakt en hebben de oefeningen zo in elkaar gezet dat iedereen ermee overweg kan.

Houd je aan onze richtlijnen en je sporters zullen hun talenten optimaal benutten en hun potentieel volledig gebruiken.