Plyometrie (Boek)

€ 17,50

Plyometrische oefeningen zijn dynamische oefeningen dat al jaren wordt gebruikt door topsporters. Dit boek is gebaseerd op de wetenschappelijke principes van plyometrie, maar dan aangepast aan jongens en meisjes die nog volop in de groei zijn. Werd er eerst gedacht dat Plyometrie en krachttraining aan jongeren gevaarlijk en schadelijk voor de ontwikkeling kan zijn, 

Tegenwoordig komt men hiervan terug als gevolg van observaties, wetenschappelijk onderzoek en jarenlang trainerservaring. Sinds 2000 hebben honderden jonge sporters deelgenomen aan dit programma binnen de trainingen van team RSH. Zij hebben, bij navraag aansluitend en jaren na de trainingen, allen aangegeven dat zij de plyometrische trainingen als nuttig, plezierig en veilig hebben ervaren. Geen van hen heeft lichamelijke en/of psychische klachten overgehouden.

In plaats van een overzichtslijstje te maken van alle mogelijke oefeningen heb ik gekozen om een trainingsprogramma in elkaar te zetten, die te testen bij mijn eigen groep: team RSH, vervolgens bij te schaven en dit aan de wereld te tonen met dit boekje. Het is mijn overtuiging dat dit programma zeer eenvoudig te gebruiken is voor alle kinderen en pubers, ongeacht hun niveau of achtergrond. Dit programma zal bijdragen aan een verbeterde motoriek, snelheid, kracht, vermogen en lenigheid bij jeugdigen.